میز نور و میز نقشه کشی

میز نور و میز نقشه کشی

میز نور

در تولید میز نور سعی شده از مرغوب ترین مواد اولیه در پایه پروفیلی و رنگ الکترو استاتیک و همچنین صفحه ی تمام mdf ولبه pue که باعث افزایش طول عمر میز میگردد استفاده گردیده است.

انواع میز نقشه کشی

در تولید میز نقشه کشی سعی شده از مرغوب ترین مواد اولیه در پایه پروفیلی و رنگ الکترو استاتیک و همچنین صفحه ی تمام mdf ولبه pue که باعث افزایش طول عمر میز میگردد استفاده گردیده است.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI