تابلو اعلانات شیروانی دار (مهتابی دار)

اولین تولید کننده تابلو اعلانات شیروانی دار و پشت بسته – مخصوص فضاهای باز زیر بارش مستقیم باران

 اولین تولید کننده تابلو اعلانات شیروانی دار و پشت بسته – مخصوص فضاهای باز زیر بارش مستقیم باران

این نوع تابلو اعلانات به خاطر داشتن شیروانی در روی کار و بسته بودن و محار شدن پشت کار مقاومت بالایی در برابر بارش باران دارند و امکان داشتن مهتابی یا هالوژن و روشن شدن در شب را دارد.

ابعاد 110 * 75 – 150 * 100 – 200 * 100

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI