وایت برد و گرین برد معمولی فرمیکا

تولید و پخش وایت برد و گرین برد معمولی با صفحه ی فرمیکای خارجی درجه یک با قابلیت پاک شدن بسیار راحت برای کاربر

تولید و پخش وایت برد و گرین برد معمولی با صفحه ی فرمیکای خارجی درجه یک با قابلیت پاک شدن بسیار راحت برای کاربر

پر مصرفترین نوع وایت برد و گرین برد برای کاربران میباشد که احتیاجی به مغناطیسی صفحه ندارند و همچنین قصد خرید تخته را با قیمت مناسب تر نسبت به نوع مغناطیسی را دارند.

برای *** این نوع وایت برد از زهوار 2000 و گوشه پلاستیکی استفاده شده است.

نکات مثبت : قیمت مناسب ، نوشتن و پاک شدن بسیار راحت ، ابعاد متنوع

نکات منفی : مغناطیسی نبودن - رفلکس نور به مراتب بالاتر از نوع مغناطیسی

ابعاد :

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI