وایت برد دو طرفه

وایت برد و گرین برد دو طرفه - فروش و تولید وایت برد و گرین برد دو طرفه به صورت دو رو وایت برد و ترکیبی وایت برد

فروش و تولید وایت برد و گرین برد دو طرفه به صورت دو رو وایت برد و ترکیبی وایت برد و گرین برد مناسب برای کاربرانی که نیاز به استفاده از دو طرف تخته را دارند.

وایت برد و گرین برد دو طرفه با پایه مربوطه (پایه گردان)مخصوص کاربران یمیباشد که میخواهند تخته را چرخانده و از هر دو طرف تخته استفاده کنند و همچنین از ترکیب وایت برد و گرین برد بهره مند شوند کهشرکت با تولید پایه گردان که قابلیت چرخش به تخته را میدهد و به راحتی میتوانند به هدف خود برسند.

همچنین پایه مربوطه دارای چرخهای ترمز دار بوده که این امر به راحتی کار با تخته می افزاید.

 

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI