وایت برد هانیکام

وایت برد وگرین برد هانیکام (لانه زنبوری) - بزرگترین تولید کننده و فروشنده وایت برد وگرین برد هانیکوم

بزرگترین تولید کننده و فروشنده وایت برد وگرین برد هانیکام (لانه زنبوری) برای کاربرانی که محیط کارشان در مناطق شرجی بنا شده است و همچنین به علاقه مند به سبک بودن تخته علاقه مند هستند.

در تولید این نوع وایت برد و گرین برد از بهترین مواد اولیه استفاده شده است از جمله زهوار ضخیم 3.2 و فنر هانیکوم و ورق کالوانیزه در پشت کار که همگی باعث افزایش عمر تخته میشود.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI