وایت برد ریلی

وایت برد ریلی - گرین برد ریلی -وایت برد ریلی عمودی - وایت برد ریلی افقی

توان تولید وایت برد و گرین برد ریلی عمودی و افقی با فضای 4 تا 6 متر حتی بیشتر شامل تخته ترکیبی وایت برد و گرین برد با هم

وایت برد و گرین برد ریلی مناسب مشتریانی میباشد که فضای بالای 4 متر را برای تدریس نیاز دارند ولی دیوار محیط مار این اجازه را به کاربر نمیدهد

تخته ریلی به دو صورت افقی و عمودی قابل اجرا میباشد.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI