چگونگي استفاده ازتابلوهاي گچي و وایت برد درآموزش

تابلوهاي گچي بايد دائماً تميز باشد و حداقل هفته اي يك بارشسته شوند. براي نوشتن برروي آن ازگچ هاي نه زياد نرم و نه زياد سخت استفاده شود.

براي نوشتن برروي آن ازگچ هاي نه زياد نرم و نه زياد سخت استفاده شود.

براي پاك كردن تابلوهاي گچي از تخته پاك كن نمدي استفاده شود و از بالا به پايين كشيده شود تا ذرات گچ در هوا پخش نشود. اما اگر با تخته پاک کن اسفنجی اقدام به پاک کردن تخته می کنیم می بایستی تخته پاک کن مرطوب باشد.

محل نصب آن متناسب باقد دانش آموزان باشد.

نور بايد از سمت چپ به آن بتابد و از نصب تابلو به روي پنجره بايد اجتناب كرد.

براي نوشتن مفاهيم جديد يا نكات مهم ازگچ رنگي استفاده شود.

در نوشتن از حروف كتابي استفاده شود و براي راست نوشتن بايستي همراه حركت گچ ، نويسنده حركت كند.

از تلفيق نوشته و تصوير استفاده شود و نيز مرحله به مرحله نوشته شود نه يكجا.

آماده كردن وسايل مورد نياز ازقبيل گچ و گردگير(پاك كن)

براي اين كه تخته ی صاف و صيقلي نور را منعكس و چشم ها را ناراحت نكند آن را از رنگ هاي سياه يا سبز انتخاب مي كنند و براي نوشتن در تخته هاي سبز رنگ ازگچ هاي الوان (بويژه سبزرنگ) استفاده مي شود.

-توصیه هایی برای استفاده از تابلو های گچی و تخته سفید:

به تناسب سن  و توانايي دانش آموزان و نيز فضاي موجود كلاس، مي توان از انواع تابلوها استفاده كرد. مثلاً در دوره ي ابتدائي با توجه به اين كه هنوز دست دانش آموزان براي نوشتن از وسايل غير از مداد عادت نكرده اند و در نوشتن مي بايستي دست خود را به جايي تكيه بدهند، اين كار در استفاده از تابلوههاي گچي همزمان با فشاري كه دانش آموز به گچ و تخته وارد مي كند يك نوع تكيه گاهي براي او محسوب مي شود؛ ولي در تابلوهايي مثل تخته سفید اين كار به سختي انجام مي گيرد چون اگر فشار زيادي به ماژيك وارد شود به دليل صاف بودن صفحه ي تخته سفید ، ماژيك به سرعت سُر مي خورد و عملاً  نوشتن را مشكل تر مي كند.
در دوره ي راهنمايي مي توان به همراه استفاده از تابلوهاي گچي از تابلوهاي تخته سفید استفاده كرد و در برخي دروس اين كار به آموزش كمك مي كند اما استفاده ي محدود از آن توصيه مي شود.

درسطح دبيرستان و پيش دانشگاهي هم با توجه به معايب شمرده شده برای تخته سفید، معلمان مي توانند با گرايش دانش آموزان از هر دو نوع تابلو استفاده كنند. البته نصب تابلوهاي تخته سفید روي تابلوهاي گچي صحيح نيست چون امكان نوشتن با گچ را از بين مي برد. پس بهتر است جاي مناسبي براي نصب آن پيدا كنند.

معلمانی که از تابلوهای گچی بیشتر استفاده می کنند با استفاده از روپوش های سفید می توانند مانع کثیف شدن لباس هایشان در مقابل  گرده های گچ شوند.

برای پاک کردن باقی مانده نوشته های زاید روی تخته سفید می توان از ترکیب آب و الکل در شیشه های اسپری (مثل شیشه پاک کن) و پارچه نرم استفاده کرد.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI