وایت برد - تاریخچه

یت برد توسط مارتین هیت که در جنگ کره عکاس بود اختراع شد. ایده ی این نوع تخته از نوشتن پیامها برروی دیوار کناریِ تلفن گرفته شد.

وایت برد توسط مارتین هیت که در جنگ کره عکاس بود اختراع شد. ایده ی این نوع تخته از نوشتن پیامها برروی دیوار کناریِ تلفن گرفته شد. مارتین در هنگام کار با نگاتیوهای فیلم متوجه شد که با ماژیک میشود روی فیلم نوشت و میتوان به راحتی آن را با دستمال خیس پاک کرد. این روش، آغازی برای ساخت اولین وایت بردهای اولیه بود. اولین مدل برای وارد کردن نمونه و پرده برداری توسط مارتین ساخته شد که شب قبلش نمونه در آتش سوخت و باعث شد که اقای مارتین هیت ایده خودش را به دری-مارک بفروشد، و به این ترتیب آنان وایت برد را به دنیای آموزشی معرفی کردند.

اولین وایت بردها بسیار گران بودند و از جنس ملامین و بهترین جایگزین تخته سیاه بودند، ولی این نوع تخته زود لکه دار شده و بعد از مدتی به سختی پاک میشوند. لعاب دادن به سطح ورقهای مغناطیسی یک روش جدید بود که بسیار کمک کرد وایت برد با کیفیت بهتر و باصرفه تولید شود و قیمت آن پایینتر بیاید.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI