وایت برد بچه گانه

علاوه بر افراد بالغ کودکان نیز میتوانند از وایت برد بهره مند شوند.

علاوه بر افراد بالغ کودکان نیز میتوانند از وایت برد بهره مند شوند.

وایت برد کودکان باید دارای طرحی متمایز از دیگر وایت بردها داشته باشد.تا کودک بتواند با وایت برد ارتباط برقرار کند.

وایت برد کودکان باید دارای رنگ بندی و جذاب باشد.

طرحهای کارتونی روی بدنه ی وایت برد نیز میتواند نوع دیگر از جذابیت را برای کودکان ایجاد کند.

از وایت برد برای کودکان میتوان برای آموزش و حتی کشف استعدادها استفاده کرد

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI