وایت برد دو طرفه

این نوع وایت برد ها کاربردی دو طرفه دارند و روی و پشت قابل استفاده می باشد و در سایزهای مختلف قابل تهیه می باشد .

این نوع وایت برد ها کاربردی دو طرفه دارند و روی و پشت قابل استفاده می باشد و در سایزهای مختلف قابل تهیه می باشد .

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI