وایت برد و گرین بردهاي هانیکوم (لانه زنبوری)

وایت برد و گرین بردهاي هانیلوم (لانه زنبوری) در برابر رطوبت بسیار مقاوم بوده که از قوس و تاب برداشتن تابلو بر اثر سرما و گرما جلوگیري کرده و باعث افزایش عمر تابلو می شود

وایت برد و گرین بردهاي هانیلوم (لانه زنبوری) در برابر رطوبت بسیار مقاوم بوده که از قوس و تاب برداشتن تابلو بر اثر سرما و گرما جلوگیري کرده و باعث افزایش عمر تابلو می شود و همچنین در سايزهاي بزرگ باعث سبکی و کاهش وزن کلی تابلو می‌شود که این امر اجازه هرچه راحت تر جابجایی تابلو را به کاربر می دهد.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI