مشکلات پیش روی معلمان در استفاده از بردهای هوشمند در کلاس های درس

این مطالعه به بررسی مشکلاتی که معلمان ،در هنگام استفاده از برد هوشمند/ تخته تعاملی در کلاس های زبان انگلیسی مواجه می شوند ، می پردازد .هرچند که استفاده از تخته بردهای تعاملی آسان است اما مشکلاتی در ح

این مطالعه به بررسی مشکلاتی که معلمان ،در هنگام استفاده از برد هوشمند/ تخته تعاملی  در کلاس های زبان انگلیسی مواجه می شوند ، می پردازد .هرچند که استفاده از تخته بردهای تعاملی آسان است اما مشکلاتی در حین استفاده از آن برای معلمان بوجود می آید . در حالی که فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) چالش های جدیدی را برای معلمان بوجود می آورد ، اما از سوی دیگر فرصت های بزرگی برای آموزش معلم ایجاد می کند. رسانه های ICT می تواند فرایند آموزش را از طریق دسترسی به منابع آموزشی،و کنار زدن انزوای معلمان در روش مرسوم قبلی بهبود بخشیده و برنامه های آموزشی فردی را مقدور سازند.

تا کنون تنها چند مطالعه تحقیقاتی به بررسی اشکالات برد هوشمند پرداخته اند . این مطالعه بر روی مشکلات معلمان در کلاس های درس در عربستان متمرکز شده است. این مشکلات به چهار گروه دسته بندی شده است وعبارتند از: معلمان، مدیریت مدارس، عوامل پشتیبانی فنی و دانش آموزان. هر یک از این عوامل مستلزم تعدادی از چالش ها می شوند. یافته های این مطالعه نشان داد که چالش های بسیاری در هنگام استفاده از برد هوشمند برای معلمان وجود دارد. مجموع این چالش ها باعث مانعی در همگام شدن برد های هوشمند در روند آموزش و یادگیری می شوند.

امید است که محققان و اساتید ایرانی با انجام پژوهش های دقیق ،هر چه بیش از پیش راه را برای استفاده بهینه از این فن آوری آموزشی در جهت اعتلاء فرهنگ و آموزش به دانش آموزان و دانشجویان ایرانی هموارتر سازند.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI