آیا ماژیک وایت برد سرطان زا است

هر ماده ای که از جوهر ساخته باشد می تواند برای بدن مضراتی داشته باشد پس نباید با دستانی که جوهری است به دهان خود بگذاریم

هر ماده ای که از جوهر ساخته باشد می تواند برای بدن مضراتی داشته باشد پس نباید با دستانی که جوهری است به دهان خود بگذاریم

در هنگامی که دانش آموزان با دست خود جوهر ماژیک را از روی تخته پاک می کنند و از تخته پاک کن استفاده نمی کنند این اسید ها به پوستشان آسیب میرساند وپوست آنها را تخریب می کند.

. هم چنین گاهی این مواد جذب پوست ما می شوند وموجب سرطان های پوستی می شوند. ولی چون ما توجهی به این موضوع نداریم با نادانی به پوست خود آسیب میزنیم واین موضوع را کم اهمیت می دانیم.. این ذرات پس از پاک شدن هم به هم می چسبند وهمین چسبندگی موجب می شود که این ذرات به دیواره های ریه ی ما بچسبند. البته مارکی هم پیدا شده است که ذراتش به هم نمی چسبند و جلوی این فاجعه رامی گیرند.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI