وایت برد و گرین برد هانیکام

وایت برد و گرین برد هانیکام (لانه زنبوری) در برابر رطوبت بسیار مقاوم بوده که از قوس و تاب برداشتن تابلو اثر سرما و گرما جلوگیری کرده و باعث افزایش عمر تابلو می شود و همچنین در سایزهای بزرگ باعث سبک

وایت برد و گرین برد هانیکام  (لانه زنبوری) در برابر رطوبت بسیار مقاوم بوده که از قوس و تاب برداشتن تابلو اثر سرما و گرما جلوگیری کرده و باعث افزایش عمر تابلو می شود و همچنین در سایزهای بزرگ باعث سبکی و کاهش وزن کلی تابلو می شود که این امر اجازه هرچه راحت تر جابجایی تابلو را به کاربر می دهد.

 

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI