وایت برد و گرین برد ریلی

وایت برد و گرین بردهای ریلی بسیار مناسب برای کاربرانی می باشد که فضای بیشتری برای نوشتن احتیاج دارند و همچنین جای کافی برای این منپور را دارا نیستند . وایت برد ریلی می تواند فضای 4و6 متر و حتی بیشتر

وایت برد و گرین بردهای ریلی بسیار مناسب برای کاربرانی می باشد که فضای بیشتری برای نوشتن احتیاج دارند و همچنین جای کافی برای این منپور را دارا نیستند . وایت برد ریلی می تواند فضای 4و6 متر و حتی بیشتر را به کاربر  دهد و همچنین می تواند ترکیبی از وایت برد و گرین برد را همزمان در اختیار کاربر قرار دهد.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI