انواع وایت برد - تجهیزات بحیرایی

تجهیزات آموزشی و اداری بحیرایی تولید و ارائه کننده انواع تخته وایت برد مغناطیسی - واقع در تهران حسن آباد

تخته وایت برد اداری آموزشی    
وایت برد بچه گانه
وایت برد مغناطیسی
وایت برد معمولی
وایت برد هوشمند
وایت برد دو طرفه
وایت برد و گرین بردهاي ریلی
وایت برد و گرین بردهاي هانیکوم (لانه زنبوری)
وایت برد شیشه ای

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI