ویدئو دیتا پروژکتور هوشمند

یکی دیگر از تجهیزات کمک آموزشی مرتبط که کارایی خود را در کلاسهای هوشمند، اتاقهای کنفرانس و جلسات به اثبــــات رسانده استویدئو پروژکتور هوشمند است. هــرچند این دستگاه نسبــــــت به بـرد هوشمند از توانم

 یکی دیگر از تجهیزات کمک آموزشی مرتبط که کارایی خود را در کلاسهای هوشمند، اتاقهای کنفرانس و جلسات به اثبــــات رسانده است ویدئو پروژکتور هوشمند است. هــرچند این دستگاه نسبــــــت به بـرد
هوشمند از توانمندیهای کمتری برخوردار استولی به دلیل سـادگیو ســهولت در نصب و کاربری، مورد استقبال مصــــــارف آموزشی قرارگرفته اســـت. در واقع دیتا پروژکتور هوشمند ترکیبـــی از دو سیستمدیتا پروژکتور و کیت هوشمند ساز است کــه در درون دســـتگاه تعبیهگردیده و پس از انعکاس تصویر بر روی دیوار یا هر ســـطح دیگری آن راهوشمند و حساس به تماس دست می کند. 

ورودی HDMI و RGB و USB A

مناسب فواصل بسیار کوتاه از پرده نمایش

شدت روشنایی 3100 و کنتراست 10000:1

مناسب هوشمند سازی مدارس و نمایشگاهها

کاربردها: 

مناسب مصارف کلاس هوشمند (هوشمند سازی مدارس)

قابل استفاده در سالنهای موزه ها

اتاق کنفرانس بزرگ

مصارف تبلیغاتی و نمایشگاهی
 
ویژگی ها:

ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل TW341R با لنز واید وتعبیه آیینه امکان ایجاد تصاویر بزرگ را در فواصل بسـیارکوتاه ایجاد میکند. این دیتا پروژکتور با تکنولـوژی ساخت LCD تصویری با شدت روشنایی 3200 انسی لومنزو رزولـوشـن واقعـی WXGA ارائـه مـی کـند. ایـن ویدئو پروژکتور دارای یـک ورودی RGB و یـک ورودی HDMIو ورودی/خروجی RGB است. امـکان هوشمند نمودن صفحه تصویر توسـط نـرم افـزار و کیت هوشمند تعـبیه شده در دستگاه از ویژگیهای مهم این پروژکتور پاناسونیک است.


مشاهده یا دانلود فایل ویدئویی (معرفی تصویری)
بازگشت به صفحه پاناسونیک
بازگشت به صفحه اصلی (خدمات و محصولات)

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI