پايه وايت برد و گرين برد كلاسيك

قابلیت مونتاژ سریع و آسان امکان تغییر ارتفاع دارای چرخ جهت تغییر مکان استفاده از مرغوب ترین پروفیل و رنگ استاتیک جمع آوری سریع و آسان بسته بندی صادراتی و کم حجم 1 سال گارانتی و خدمات پس از

پایه کلاسیک با قابلیت مونتاژ سریع و آسان و با امکان تغییر ارتفاع برای استفاده کاربران مختلف در مکان های اداری و آموزشی است.
 
پایه کلاسیک دارای چرخ جهت تغییر مکان آسان است.
 
در تولید پایه کلاسیک از مرغوب ترین پروفیل و رنگ استاتیک استفاده شده است.
 
پایه کلاسیک قابل جمع آوری آسان و نگهداری در مکان های کم جا می باشد.
 
دارای بسته بندی صادراتی، مقاوم و کم جا به هنگام حمل و نقل است.
 
داخل بسته بندی پایه کلاسیک تمامی وسایل مونتاژ آن محصول ( پیچ، آچار، چرخ، ...) موجود می باشد.

قابلیت مونتاژ سریع و آسان
 
امکان تغییر ارتفاع
 
دارای چرخ جهت تغییر مکان
 
استفاده از مرغوب ترین پروفیل و رنگ استاتیک
 
جمع آوری سریع و آسان
 
بسته بندی صادراتی و کم حجم
 
1 سال گارانتی و خدمات پس از فروش

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI