تخته وایت برد و سیاه برد دو طرفه

تخته وایت برد و سیاه برد دو طرفه که یک طرف آن تخته سیاه و طرف دیگر وایت برد یا تخته سفید می باشد و مورد استفاده برای منازل و کودکان می باشد

تخته وایت برد و سیاه برد دو طرفه  که یک طرف آن تخته سیاه و طرف دیگر وایت برد یا تخته سفید می باشد و مورد استفاده برای منازل و کودکان می باشد 

ابعاد:48*34*102سانتی متر دارای لوازم جالنبی گچ و ماژیک

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI